Tag Archives: hình ảnh mai điểu

Ý Nghĩa Hình Tượng Mai Điểu.

mai điểu

Mai Điểu tức là hoa mai và loài chim là những cảnh vật tự nhiên mang nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Hoa Mai trong sạch, khiêm tốn, được thiên hạ kính trọng, đã thu hút không biết bao nhiêu văn nhân yêu mến và ca ngợi. Hoa Mai thường xuất […]