Sập thờ là món đồ nội thất cực kỳ phổ biến hiện này, được sử dụng nhiều. Bởi công năng sử dụng vô cùng tiện lợi rất phù hợp với các không gian rộng phổ biến hiện nay. Thờ cúng tổ tiên, hay tín ngưỡng tôn giáo, là văn hóa truyền thống của Việt Nam. Một số người tin rằng tổ tiên có thể phù hộ cho con cháu. Vì vậy họ thờ cúng tổ tiên để cầu bình an. Hay cũng có câu nói “Tổ tiên phù hộ” cũng là ngôn ngữ chúc phúc phổ biến. Cũng có câu nói rằng “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn”.