Tượng Gỗ là món đồ trang trí cao cấp, rất phổ biến hiện nay hầu như được sử dụng hầu hết trong các gia đình việt. Tượng gỗ là món đồ rất có ý nghĩa trong phong thủy đồng thời mỗi bức tượng gỗ đều có câu chuyện đầy ý nghĩa và nhân văn.