Trường Kỷ Ngũ Lân Vờn Cầu 6 Món Gụ Quảng Bình

• Xuất xứ: Xưởng mộc Đồ Gỗ Tĩnh | LÀNG NGHỀ GỖ HẢI MINH HẢI HẬU NAM ĐỊNH.

• Giá tham khảo: 75.000.000đ

Có video chi tiết sản phẩm.